Vår resa:

Frilftsbolaget ser dagens ljus

1986

X MOMS såg dagens ljus…

1997

Förvärvades konkurrentföretaget…

2000

X MOMS blir eget bolag. Med rötter i…

2002

1996

Öppnas Friluftsbolagets första butik…

1999

X MOMS blir eget bolag. Med rötter i svenskt…

2001

Koncernen såldes till Fenix Outdoor…

2015

Koncernen såldes till Fenix Outdoor…

Vår resa:

Frilftsbolaget ser dagens ljus

1986

Öppnas Friluftsbolagets första butik…

1996

X MOMS såg dagens ljus…

1997

X MOMS blir eget bolag. Med rötter i svenskt…

1999

Förvärvades konkurrentföretaget…

2000

X MOMS blir eget bolag. Med rötter i…

2001

Koncernen såldes till Fenix Outdoor…

2002

Koncernen såldes till Fenix Outdoor…

2015

Miljö och etikarbete

X MOMS erbjuder organisationer, myndigheter och företag högkvalitativa produkter inom företagets affärsområden. Vi anser oss ha samma ansvar för natur och miljö som våra kunder och uppdragsgivare varför denna fråga ständigt är under utveckling.

X MOMS arbetar enligt följande:
Hela vår verksamhet skall genomsyras av miljöhänsyn.
Vårt miljöarbete skall vara förebyggande och i en ständig förbättringsprocess.
Vi skall sträva efter att tillmötesgå de miljökrav som ställs från kunder och samhället i övrigt.
Påverkan av våra leverantörers miljöarbete.
Vi skall följa och verka för gällande miljölagstiftning.
 
Kvalitetspolicy / kvalitetsmål
Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder.
Målet nås genom att leverera varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid!
 
Rätt kvalitet innebär att tillfredsställa kundens krav och förväntningar, och gärna överträffa dem.
Rätt tid innebär vidare att varor och tjänster levereras i avtalad tid.
X MOMS arbetar enligt följande:
Hela vår verksamhet skall genomsyras av miljöhänsyn.
Vårt miljöarbete skall vara förebyggande och i en ständig förbättringsprocess.
Vi skall sträva efter att tillmötesgå de miljökrav som ställs från kunder och samhället i övrigt.
Påverkan av våra leverantörers miljöarbete.
Vi skall följa och verka för gällande miljölagstiftning.
 
Kvalitetspolicy / kvalitetsmål
Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder.
Målet nås genom att leverera varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid!
 
Rätt kvalitet innebär att tillfredsställa kundens krav och förväntningar, och gärna överträffa dem.
Rätt tid innebär vidare att varor och tjänster levereras i avtalad tid.