GDPR

Denna Intrigitetspolicy gäller från och med den 1 maj 2021

Du kan tryggt lämna dina uppgifter till oss på Beredskapsfabriken.se som ägs av X MOMS Företagsprofilering AB (556535-6390) Vi vill med denna policy informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 Innehåll

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
 2. Varför och hur använder vi informationen?
 3. Med vem delar vi informationen?
 4. Cookies / Kakor
 5. Inbäddat material från andra webbplatser
 6. Vilka rättigheter har du?
 7. När raderar vi informationen?
 8. Kontaktuppgifter
 9. Ändringar och justeringar
 10. Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

1.Vilka personuppgifter samlar vi in?

Privatperson / Företag / Kommun / Förening / Myndighet: De uppgifter vi behöver för att fullgöra vårt avtal till dig samt för att kunna genomföra köpet via Svea betaltjänst. Alla dessa uppgifter ger du oss vid köptillfället. Alla betaluppgifter tas över av Svea i och med att du beställer varorna.

Alla dessa uppgifter ger du oss vid köptillfället förs sedan över till vårt administrativa system i och med att du beställer varorna. Fraktuppgifter lagerhålls även i fraktbärarens logg för att tillhandahålla spårbarhet och andra tjänster samt framtida hantering. 

Alla:

 • För- och Efternamn
 • Postadress för faktura samt leverans
 • Mobilnummer för avisering av leveransen
 • E-postadress: för att skicka orderbekräftelse.

 

Företag / Kommun/Förening/ Myndighet (Juridiska personer) även:

 • Organisationsnummer

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, samt rättslig grund (t.ex. bokföringslagen)

2. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att:

 • fullgöra vårt avtal gentemot dig. Helt enkelt leverera de varor du beställt med de uppgifter du ger oss i samband med beställningen.

Kunna hantera garantiåtagande, reklamationer och andra kundrelaterade åtgärder kopplat till ditt köp.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, samt rättslig grund (t.ex. bokföringslagen)

3. Med vem delar vi informationen?

Vi delar aldrig dina uppgifter med någon annan.

Vi kan dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som reklamationsärenden, reparationer, tekniska tjänster, mm) när så krävs. Dessa serviceleverantörer får inte använda denna information för sina egna syften. Vi kan teckna biträdesavtal med alla samarbetspartners för att säkerställa att detta efterföljs.

Dina personuppgifter kan lämnas ut om vi får en laglig uppmaning eller om det är nödvändigt att skydda det egna bolagets, ägares, våra medarbetares, partners, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

4. Cookies / Kakor

När du registrerar din beställning på denna ? 

webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och raderas efter 14 dagar efter inaktivitet på hemsidan.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om eventuell inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. Detta gäller enbart hemsidans administratörer och ej konsumenter som besöker sidan.

5. Inbäddat material från andra webbplatser

Artiklar och produkter på denna webbplats kan innehålla inbäddat material som videoklipp, PDF o.s.v. (till exempel YouTube.)  Inbäddat material från andra webbplatser följer ditt beteende som du har på den aktuella webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in material om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervakning av din interaktion med det inbäddade innehållet, kan ske om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Du kan avstå från att klicka på dessa länkar för att undvika detta

6. Vilka rättigheter har du?

Du kan när som helst kontakta oss för att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig och begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. För kontakt, se punkt 8 

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen.

7. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som det krävs för fullgörande av avtal, samt rättslig grund (t.ex. bokföringslagen)

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen. För kontakt, se punkt 8

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, samt rättslig grund

8. Så här kontaktar du oss

Om du vill justera, komplettera eller radera personuppgifter gör du detta skriftligen till oss. Posta ett brev till oss.

Adress: X MOMS Företagsprofilering AB, Beredskapsfabriken, Stationsvägen 2 

516 31  DALSJÖFORS

Du måste ange vad du vill förändra samt ange dina personuppgifter, adress, telefon, mailadress samt underteckna brevet. Detta för att vi skall kunna återkoppla och säkerställa äktheten i uppgifterna. Allt för din säkerhet.

9. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan komma att förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller andra relevanta orsaker. Aktuell policy finns alltid angiven på www.xmoms.com

 

Rättslig grund: Intresseavvägning